Tjänster

Vårt huvudsakliga arbete går ut på att för kunders räkning starta samt sköta administration för pensions- och vinstandelsstiftelser. Inom Säkra Service AB har vi ansvaret för Pensionering i företagets egen regi, tryggad via Pensionsstiftelse.

Vårt uppdrag omfattar följande tjänster:

  • upprätta löpande redovisning, årsredovisning och deklaration
  • sköta betalning av stiftelsens utbetalningar såsom pensioner, arvoden och skatter
  • utforma pensionsreglemente och pensionsutfästelser
  • avveckling av andelar i pensionsstiftelse
  • sköta destinatärsförening
  • sköta arbetsgivarförening
Säkra Service Arbetsgivaradministartion & övriga tjänster – 2016-10-01

Med fokus på framtiden!

08-590 000 75 info@sakraservice.se