Placeringsmöjligheter

Säkra Direkt AB har upphandlat ett antal fondportföljer och fonder som används som placeringsalternativ för förvaltning av stiftelsens kapital.

Det finns fyra stycken fondportföljer med fyra risknivåer att välja på. I takt med att den anställde kommer närmare pensionen, kommer fondportföljerna att bytas mot en portfölj med lägre risk. Detta inträffar vid 50 år och 60 år ålder.

Antalet placeringsalternativ att över tiden förändras och utökas. Beslut om förändringar avseende placeringar fattas av stiftelsens styrelse.


Utvalda fonder

Fond Carnegie Total

Carnegie Total är en multifond som investerar i ett urval av Carnegie Fonders och OPM:s framgångsrika fonder. Carnegie Total investerar i 60 procent aktiefonder och 40 procent räntefonder, varav merparten är inriktade på företagskrediter.

Riskklass 5

Fond Carnegie Total

Utvalda fondportföljer

Amica Select Mycket Låg risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 0.5 % och 2 % vilket motsvarar en låg risk (ESMA 2 av 7). Förväntad avkastning i lnje med eller aningen bättre än ett räntekonto. Investeringshorisonten är kort – lång sikt.

Amica Select Mycket Låg risk

Amica Select Låg risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 2 % och 5 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 3 av 7). Förväntad avkastning är något högre än ett räntekonto och slår eventuellt inflationen. Investeringshorisonten är kort/medel – lång sikt.

Amica Select Låg risk

Amica Select Medel risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 5 % och 10 % vilket motsvarar en låg till medel risk (ESMA 4 av 7). Den förväntadde avkastning är genomsnittlig och högre än ett räntekonto samt inflation. Investeringshorisonten är medel – lång sikt.

Amica Select Medel risk

Amica Select Hög risk

Portföljen har en volatilitet som ligger mellan 10 % och 15 % vilket motsvarar medel till hög risk (ESMA 5 av 7). Förväntad genomsnittlig avkastning är över normal avkastning och högre än räntekonto eller inflation. Investeringshorisonten är lång sikt.

Amica Select Hög risk

Med fokus på framtiden!

08-590 000 75 info@sakraservice.se