Revision och tillsyn

Säkra Service AB står under Finansinspektionens tillsyn, i egenskap av bolag inom Säkrakoncernen.

Revisor: Carlotte Holmstrand, Ernst & Young

Med fokus på framtiden!

08-590 000 75 info@sakraservice.se