Om Säkra

Säkra Service AB är ett helägt dotterbolag inom Säkrakoncernen.
Bolaget bedriver verksamhet inom stiftelseadministration och andelsägaradministration.

Med fokus på framtiden!

08-590 000 75 info@sakraservice.se